Pierwsza część książki cieszyła się dużym powodzeniem. O jej kontynuację upominali się sami czytelnicy: społeczność szkolna – obecna i była. Druga część została wydana z okazji 75-lecia wileńskiej szkoły im. Joachima Lelewela, niegdyś znana jako „Piątka”. Publikacje opowiadają o ludziach, którzy w trudnym okresie powojennym walczyli o przetrwanie polskości na Ziemi Wileńskiej. Wielu Czytelników wzruszało się nad losami bohaterów – szlachetnych patriotów, którzy pomimo represji, wywózek do syberyjskich łagrów wprost ze szkolnej ławy – wygrywali. Niektóre wspomnienia dają odpowiedź, że źródło tej duchowości stanowiła rodzina polska – religijna, gotowa oddać za ojczyznę swoje życie. Książki Krystyny Adamowicz są swoistą kroniką i choć opowiadają o rzeczach trudnych i smutnych, jak mówi sama autorka „Prawda jest zawsze najciekawsza”.
W książce Zawsze wierni „5” 2 czytelnicy znajdą też unikatowy „Pamiętnik” wybitnego architekta okresu międzywojennego – prof. Stefana Narębskiego, m.in. autora projektu szkoły na ulicy Piaskowej i szeregu innych, wspaniałych obiektów Wilna.
Na niedzielne spotkanie przybyli goście z Polski i Litwy, dziennikarze oraz przedstawiciele władz naszego regionu: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sławomir Sadowski, Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński – Jacek Wiśniowski. Pełne wzruszeń spotkanie stało się również okazją do dyskusji o dawnej, ale i obecnej sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com