MICZYTAJ – WARSZTATY CZYTANIA WRAŻENIOWEGO Z MAŁGORZATĄ SWĘDROWSKĄ – 08.10.2020   
Odbyły się 2. spotkania warsztatowe “MICZYTAJ”, dedykowane nauczycielom przedszkoli, klas I – III i świetlicy, nauczycielom bibliotekarzom, animatorom kultury, terapeutom i instruktorom, a także rodzicom, babciom i dziadkom oraz wszystkim miłośnikom czytania dzieciom.
Kim jest tajemniczy MICZYTAJ?
Słów kilka o koncepcji czytania wrażeniowego.
Ponieważ dzieci chłoną świat wszystkimi zmysłami, poznają najbliższe otoczenie poprzez zabawę, mają ogromną potrzebę ruchu, konieczne jest nowe podejście do opowiadania, wiersza, piosenki czy lektury. Koncepcja czytania wrażeniowego jest sposobem na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami. Czytanie wrażeniowe to jednak przede wszystkim budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-MICZYTAJA - z dzieckiem lub grupą dzieci.
Podczas spotkań dowiedzieliśmy się, jak czytać wrażeniowo i na czym polega ta metoda pracy z dziećmi na zajęciach poświęconych literaturze.
Podczas ćwiczeń uczestnicy spontanicznie weszli w rolę swoich podopiecznych -  otwierali książkę za pomocą „hasła”, dopowiadali wybrane słowa oraz wyrażali siebie w mimice twarzy i gimnastyce całego ciała.
Nasz Gość wykorzystał swoje autorskie książki „Moja mama, mój tata”, „Moja babcia, mój dziadek”, a także książki z różnych wydawnictw, którymi posługuje się w swojej pracy,
 jak np. „Dzień na plaży” Bernarda Carvahlo czy „Świat w sekundzie” Isabel Minhos Martins.
Na koniec spotkania uczestnicy zrobili też swoje książki, wykorzystując materiały z odzysku.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Swędrowskiej za przybliżenie metody czytania wrażeniowego, dobrą zabawę i wspaniałą atmosferę. My już czytamy wrażeniowo.

Warsztaty, objęte patronatem przez Magazyn WARMING, odbyły się w ramach projektu „Czytać każdy może w salonie i na dworze”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com