Prezentowane portrety osób spotkanych przez malarkę ukazują niejednokrotnie ich pasje i zawody. Prace są pokłosiem projektu, któremu patronowało Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w ramach rezydencji artystycznej.
Pobyt na Warmii, jak przyznaje Anastazja Fietisowa, zaowocował licznymi kontaktami oraz przyjaźniami. Stąd też obecność na wernisażu Krystyny Świąteckiej z zespołem i przepiękny śpiewany recital poetycki.
Zgodnie ze słowami jednej z piosnek, przez moment tego jesiennego padającego wieczoru, byliśmy w raju… . A publiczność w Oranżerii życzliwa spotkaniom zawsze miło wita zaproszonych gości i sprawia, że chcą oni wrócić.

  

 

 

 

 

 


 
  

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com