Pani profesor jest znana jest z wielu publikacji dotyczących podstaw edukacji matematycznej. Jej podręczniki i skrypty należą do kanonu lektur studenckich, a książka "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze" stanowi pionierską i wielokrotnie wznawianą publikację.

            W Oranżerii odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w formie wykładu - skierowane do nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego - miało temat "O dzieciach uzdolnionych matematycznie – mity, wyniki badań, wnioski". Kolejne - skierowane do rodziców i opiekunów - miało charakter dyskusji i nosiło tytuł „Tabletowe dzieci”. Rozmowa miała pomóc w odpowiedzi na pytania, jakie skutki – pozytywne bądź negatywne – niesie za sobą wszechobecne w dzisiejszych czasach używanie różnorodnych mediów elektronicznych przez dzieci. Profesor zwróciła uwagę na fakt, że korzystanie z urządzeń tego typu jest dzisiaj powszechne, lecz powinno być formą zastąpienia świadomego procesu wychowawczego. Poznawanie świata wyłącznie na ekranie tabletu i smartfona wprowadza zamęt w rozwoju poznawczym dziecka oraz w jego rozwoju emocjonalnym. Ważne jest by rodzice kontrolowali zarówno czas ich używania, jaki i treści oglądane przez dziecko. Nic jednak nie jest w stanie zastąpić kontaktu z opiekunem i wspólnego odkrywania świata.

 

 

 


 
  

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com