Agnieszka Panasiuk, podobnie jak 3 muzyków: klarnecista Dominik Jastrzębski, wiolonczelista Paweł Panasiuk, flecista Leszek Szarzyński są znani uczestnikom wydarzeń muzycznych w Oranżerii Kultury od chwili jej Inauguracji we wrześniu 2015 roku. Grali też w innych koncertach, m.in. Koncertach Noworocznych czy z zespołem Pro Musica Antiqua.

Po raz pierwszy w Lidzbarku zagrała Anna Wandtke, utalentowana skrzypaczka, grająca bardzo wszechstronny repertuar, w którym oprócz muzyki klasycznej znajdują się inne gatunki muzyczne, jak jazz czy muzyka filmowa. Artystka – związana zawodowo z Gdańską Akademią Muzyczną, współpracuje z takimi znakomitościami jak Mścisław Rostropowicz czy Jerzy Maksymiuk.

Repertuar wieczoru został wybrany ze względu na zainteresowania pianistki oraz przygotowywanie przez nią doktoratu sztuki z tej dziedziny. Na program zaprezentowany w Oranżerii złożyły się utwory kompozytorów islandzkich wykonane w partiach solowych, duetach i triach. Muzycy zaprezentowali kompozycje w ujęciu przekrojowym, zaczynając od utworów XIX-wiecznych, m.in. pierwszego islandzkiego kompozytora, autora hymnu Islandii - Sveinbjörna Sveinbjörnssona.

W kolejnych nie zabrakło inspiracji specyficzną przyrodą „Wyspy Ognia i Lodu", czyniącą je mrocznymi, pełnymi surowego piękna obrazami muzycznymi. Muzyczna podróż po Islandii zakończyła się premierowym wykonaniem utworu na fortepian Zbigniewa Zuchowicza – polskiego kompozytora współczesnego i multiinstrumentalisty związanego z islandzkim życiem muzycznym. Poszczególne kompozycje były przeplatane słowem Agnieszki Panasiuk o twórcach i ich dziełach.
Na bis artystki – Agnieszka Panasiuk i Anna Wandtke – wykonały ognistego „Czardasza” Vittorio Montiego.
Koncert, mimo wymagającego repertuaru, został gorąco przyjęty przez Lidzbarczan oraz gości spoza naszego miasta. Wirtuozeria gry muzyków oraz ekspresja wykonania zjednały publiczność, która miała rzadką sposobność wysłuchania utworów kompozytorów z Islandii.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com