Wojciech Kass to znany i ceniony poeta i eseista, autor licznych tomików poetyckich. W naszej bibliotece dostępne są 3 tomiki jego wierszy: "Ufność" 2018, "41" 2010 oraz "Pocałuj światło" 2016. Kass jest  też autorem książki eseistycznej „Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”. Po jego wiersz sięgają także muzycy. Piosenki skomponowane do jego wierszy mają w swoim repertuarach: Joanna Konrad, Mirosław Czyżykiewicz, Grzegorz Turnau, Krzysztof Napiórkowski.

Podczas spotkania Wojciech Kass powiedział m. in., że poezja jest "uczuciowością" i zajmuje naszą przestrzeń, jak wiele rzeczy w naszych mieszkaniach. W poruszanych w jego wierszach tematach pojawia się m. in.  śmierć, odchodzenie najbliższych. Poeta powiedział, że "umierających należy głaskać". Według Kassa "podejrzanym jest poeta, który tworząc nie zauważa rzeczywistości".

Ten wieczór był piękny i ważny ze względu na wrażliwość, mądrość i słowo pisane, które czyni rzeczy zwykłe jedynymi i niepowtarzalnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com