Na wystawie prezentujemy 83 prace 46 znakomitych polskich artystów ilustratorów do tekstów wybitnego pedagoga, wychowawcy, lekarza, pisarza, publicysty i działacza społecznego, Janusza Korczaka. Idee przekazywane w Jego dziełach, mimo upływu lat, pozostają wciąż aktualne. Nieustannie poruszane są zagadnienia praw dzieci, niejednokrotnie łamane we współczesnym świecie. Wiedzy o dziecku nigdy dosyć, o czym sam pisał:
„Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek – twórcze «nie wiem» współczesnej wiedzy w stosunku do dziecka. Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania”.
Daty otwarcia wystawy korespondują również z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, co przyczyniło się do połączenia w jednej ekspozycji aspektów pedagogicznych, historycznych i plastycznych.
Ilustracja książkowa stanowi niezwykle ważną ścieżkę edukacyjną w naszej działalności. Prezentując różne techniki, staramy się upowszechnić ich piękno i niepowtarzalność oraz zaprezentować polskich ilustratorów. Wystawa powstała w 2006 roku po plenerze w Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Kuratorem wystawy była Grażyna Szpyra, a opiekę artystyczną sprawował prof. Janusz Stanny. Ekspozycję tworzą ilustracje autorstwa m. in. Katarzyny i Janusza Stannego, Józefa Wilkonia, Krystyny Michałowskiej, Iwony Chmielewskiej, Zuzanny, Wandy, Bogdana Orlińskich, Aleksandry Michalskiej-Szwagierczak
- by wymienić niespełna kilku twórców. Są wśród nich prace artystki goszczącej już u nas – Krystyny Lipki-Sztarbałło oraz Agnieszki Żelewskiej, którą będziemy gościli w październiku.
Prezentowane ilustracje stanowią niebywałą okazję spotkania się z bardziej i mniej znanymi utworami Korczaka, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, m. in. "Król Maciuś Pierwszy", "Mośki, Jośki i Srule", "Dziecko salonu", " Kiedy znów będę mały", “Bankructwo małego Dżeka" czy "Pamiętnik".
Podczas trwających 3 dni wernisaży, nasi młodsi goście uczestniczyli w nich bardzo aktywnie.
Ich zadaniem było wyszukanie informacji dotyczących życia i działalności Janusza Korczaka,
ale także podzielenie się swoimi marzeniami. Niektórzy szczęśliwcy mieli możliwość zasiąść
na tronie królewskim i wygłosić orędzie do poddanych. Dorośli odbiorcy czytali fragmenty dzieł „Starego Doktora”.
Wystawę „Korczak i jego dzieło” gościmy do 4 października . Zapraszamy do jej obejrzenia,
a także na zajęcia edukacyjne : Poznajmy „Starego Doktora” oraz "Kazia, Blumka i inni – bohaterowie serii wydawniczej „Wojny Dorosłych - Historie Dzieci”.
ZAPRASZAMY do 4. października.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com