Nasz Gość - urodzony w 1927 roku w Osiczynie (obecnie zachodnia Ukraina), na początku lat trzydziestych, wraz z rodziną, został przymusowo przesiedlony do Bakczaru na Syberii.
Po ucieczce z zesłania, przedostał się do Kazachstanu. Studiował na uczelni malarskiej w Ałma-Acie. W 1997 roku przyjechał do Polski jako repatriant i osiadł w Witoszewie pod Iławą.
W lutym 2009 r. spłonął Jego dom wraz z ponad 6 tysiącami prac. Ocalały jedynie dzieła, które wystawiane były wówczas w Brukseli. Artysta nie zarzucił swojej działalności - pogodził się z wielką stratą, czerpie z niej swoistą inspirację do dalszych poszukiwań artystycznych.
Czwartkowe spotkanie z Alfonsem Kułakowskim było niecodzienną możliwością zetknięcia się
z Wielkim Artystą i Wielkim Człowiekiem. Podziwialiśmy jego obrazy – Jego Świat – prace z lat minionych i wykonane specjalnie z okazji wernisażu. Artysta jeszcze na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania kładł ostatnie plamy na swoich dziełach. Bo obraz jest wiecznie nieskończony - jak tytułowy ŚWIAT...
Wzruszeni i ciągle oszołomieni magiczną atmosferą wieczoru -  Dziękujemy, Mistrzu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com