Artystki poznały się w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończyły z wyróżnieniem w 2005 roku. Następnie przebywały wspólnie na rocznym stypendium w Niemczech. Obie Panie występują w kraju i za granicą wykonując dzieła różnorodnych kompozytorów - chętnie sięgają po kompozytorów współczesnych.

W Oranżerii Kultury Barbara Drążkowska & Izabela Buchowska zagrały już po raz drugi.  Nawiązały serdeczny kontakt z publicznością opowiadając o wykonywanych utworach. W repertuarze ujęły utwory Szostakowicza, Chopina, Debussego, Rachmaninowa. Swoją interpretacją muzyczną przekazały publiczności całe spektrum uczuć. W efekcie kolejny wieczór czwartkowy upłynął w przepięknej atmosferze, którą stworzyły niezwykłe wykonanie oraz cudowna publiczność.

Organizatorzy dziękują artystkom, stałym słuchaczom koncertów, wakacyjnym gościom i  przybyszom z okolicznych miejscowości. Gościem specjalnym był Alfons Kułakowski jeden z nestorów współczesnego malarstwa.

Spotkaniu towarzyszył Fryderyk Chopin sportretowany przez Mariusza Kaldowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com