OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY SŁOWEM MALOWANE – JOANNA PAPUZIŃSKA 2021

W roku 2021 konkurs poświęcamy twórczości Joanny Papuzińskiej – kultowej autorce książek i wierszy dla dzieci, a zarazem cenionego krytyka literackiego, badacza literatury, pedagoga. Jej książki i publikacje to m. in. „Nasza mama czarodziejka”, „Placek zgody i pogody”, „Ściana zaczarowana”, „Uśmiechnięte słowa”, „Psociniec”, „Smok w powidłach”, wspomnienia z dzieciństwa „Darowane kreski”, „Czytania domowe”, „Zatopione królestwo”, „Inicjacje literackie”, „Mój bajarz odnowiony”.

Serdecznie zapraszamy do kreatywnej pracy!

W razie pytań prosimy o kontakt – mail: oranzeria@lidzbarkw.pl, tel. 517 262 146

REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego SŁOWEM MALOWANE 2021
1. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie ilustracji na podstawie tekstów Joanny Papuzińskiej.
2. Uczestnicy mogą wybrać dowolny utwór Joanny Papuzińskiej – wiersz, opowiadanie lub fragment dłuższego utworu. Można wspomóc się załączonym wykazem proponowanych tytułów, ale wybór jest jak najbardziej dobrowolny.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, podopiecznych szkół i placówek specjalnych oraz uczniów liceów plastycznych.
4. Prace oceniane będą w 6 kategoriach: przedszkola, klasy I – III, IV – VIII, szkoły ponadpodstawowe, licea plastyczne, podopieczni szkół i placówek specjalnych.
5. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.
6. Technika prac jest dowolna (jednak prosimy nie używać materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Format prac A4 lub A3.
7. Każda praca musi być podpisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, kategorię, nazwę szkoły/placówki, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna, adresy kontaktowe: mailowy, telefoniczny, korespondencyjny, podpis pełnoletniego autora lub opiekuna – w zał. metryczka.
8. Nadesłanie pracy wraz z w/w danymi z pkt. 7 niniejszego Regulaminu jest równocześnie wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności statutowej Organizatora.
9. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 25.10.2021 r. na podany poniżej adres. Decyduje data wpływu.
Miejska Biblioteka Pedagogiczna „Oranżeria Kultury”
ul. Ignacego Krasickiego 2
11-100 Lidzbark Warmińskim
10. Prace niepodpisane, składane, zrolowane, z podpisami na stronie głównej i przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
11. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 roku w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim – towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.
12. O dacie finału konkursu organizatorzy poinformują mailowo autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.
13. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
14. W razie pytań prosimy o kontakt – mail: oranzeria@lidzbarkw.pl, tel. 517 262 146.

Metryczkę można odebrać w Oranżerii lub prześlemy pocztą elektroniczną.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com