Tego wieczoru zagrali: pianistka Agnieszka Panasiuk i klarnecista Dominik Jastrzębski oraz występująca po raz pierwszy skrzypaczka Agnieszka Marucha.

Debiutująca na naszej scenie Agnieszka Marucha  jest laureatką międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistką, kameralistką, pedagogiem oraz koncertmistrzem renomowanych zespołów muzycznych.

Program koncertu zawierał utwory wybitnych kompozytorów polskich. Większą część poświecono twórczości autorów współczesnych, jak Witold Lutosławski, Iwona Kisiel, Grażyna Bacewicz.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt prawykonania na naszym koncercie utworu kompozytora żydowskiego pochodzenia - Ryszarda Sielickiego "Mazurek Jankiela", który sami  muzycy określają mianem wyrafinowanego i niełatwego w odbiorze.

W repertuarze znalazło się też dużo muzyki filmowej. Piękny walc autorstwa Wojciecha Kilara z "Ziemi obiecanej" czy temat z filmu "Polskie drogi" – kompozycja Andrzeja Kurylewicza to muzyczny kawałek naszej historii, ale nie tylko. Najważniejsze w odbiorze są emocje, a tych nie brakowało na twarzach słuchaczy, na których pojawiały się zaduma, nostalgia, wzruszenie.

Co więcej - uczestnicy po koncercie spontanicznie opowiadali o swoich wrażeniach, natomiast od niektórych otrzymaliśmy pełne emocji wiadomości mailowe.

Żywimy nadzieję, że odbiorcy długo będą pamiętać o doznanych podczas koncertu emocjach, za wywołanie których dziękujemy naszym wspaniałym artystom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com