W 2018 roku przypada 70. rocznica przybycia do Lidzbarka Warmińskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, potocznie nazywanych Pallotynkami. Dom Sióstr Pallotynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza, na którym stoi budynek Oranżerii Kultury. Wielu z nas nie wie jednak zbyt dużo o historii ich przybycia na Warmię oraz o tym, czym zajmują się w swoim posłannictwie. Rok 2018 to także 7. rocznica śmierci Siostry Julitty Gołębowskiej, niezwykle utalentowanej postaci, związanej z naszym miastem. Te dwie rocznice stały się punktem wyjściowym do zorganizowania czwartkowego spotkania w Klubie Naszej Małej Ojczyzny.

 

Tytuł wystawy„Święci wychodzą ponad ramy” to fragment jednego z wierszy, których autorką była Siostra Julitta. Urodzona na Wileńszczyźnie, swoje dzieciństwo spędziła w Pomorowie, niedaleko Lidzbarka. W naszym mieście ukończyła szkołę, tutaj także podjęła decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Utalentowana artystycznie, ukończyła studia w tym kierunku i w swoim życiu wykorzystywała ten dar w rozmaity sposób. Poprzez malarstwo, sztukę użytkową, litografie, grafiki, projekty wnętrz, okładek książek, projekty i wykonania szat liturgicznych, czy wreszcie poezję. Wystawa prezentowana w Oranżerii Kultury pokazuje jedynie wybrane przykłady z jej niezwykle bogatego i różnorodnego dorobku artystycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com