Proponowane tematy zajęć edukacyjnych:
• Jestem z Warmii – to widać i słychać. Poznamy warmińskie stroje ludowe,
odświętne i codzienne. Spróbujemy rozszyfrować teksty napisane gwarą i nauczyć
się kilkunastu słów po warmińsku.
• Prząśniczki i budrysi. Pogłębimy naszą wiedzę na temat kultury ludowej poprzez
zabawy i ćwiczenia na podstawie wyliczanek i przysłów oraz pieśni ze „Śpiewnika
domowego” Stanisława Moniuszki.
• Znasz-li ten kraj Przyjrzymy się rodzimym obyczajom z dziada pradziada. Czy są
one jeszcze obecne w naszym życiu? Obyczaje rodzinne, miłosne, żałobne.


Zapisy i informacje: oranzeria@lidzbarkw.pl oraz tel. 517 262 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com