Przed południem gościliśmy przedszkole „Piąteczka” i klasę I ze Szkoły Podstawowej nr 3. Następnie powitaliśmy uczniów klas IV-VIII, a potem przyszła do nas młodzież ponadgimnazjalna. Wspólnie przypomnieliśmy tematykę piosenek i pieśni ludowych oraz przyjrzeliśmy się charakterystycznym cechom folkloru. A nawet więcej, bo sprawdziliśmy naszą wiedzę ze znajomości przysłów polskich! Nagrodą były kolorowe zakładki z obrazem i tekstem z wystawy.  Po części merytorycznej spotkań, w sali głównej, nauczyciele przecięli wstęgę symbolizującą otwarcie ekspozycji i zaproszenie do obejrzenia prac w galerii Oranżerii Kultury. Przejście było niezwykłe, bo pośród szpaleru urodziwych pieśniarek i tancerek! Na spotkaniach, występ lidzbarskiego Zespołu Tańca Ludowego PERŁA WARMII, był żywą kontynuacją tradycji sztuki ludowej. Śpiew, taniec oraz barwne stroje regionalne potęgowały klimat odchodzącej powoli w niepamięć ludowości. Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania.
    Na wieczorne spotkanie przybyła nowa wiceburmistrz naszego miasta pani Marzena Newelska. Życzyła gościom wielu miłych spotkań w Oranżerii, na które serdecznie już zapraszamy. W najbliższym marcowym czasie proponujemy kameralny koncert muzyki poważnej oraz spotkanie w Klubie Nasza Mała Ojczyzna ze Sławkiem Skowronkiem i jego najnowszą książką!
    Uczniów i nauczycieli oczekujemy do końca marca na zajęciach edukacyjnych realizowanych na podstawie wystawy TAM ZA DWOREM, ZA JEZIOREM. Niech zaproszeniem będą słowa jednego z jej twórców prof. Janusza Stannego: artyści „tworząc dzieła na wskroś współczesne nawiązują do źródeł sztuki ludowej, co zapewnia jej wysoki poziom artystyczny”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com