SPACER NA CMENTARZ WOJENNY 1914-1918 W MARKAJMACH – 15.10.2022
Na cmentarz prowadziły nas kamienne głazy-drogowskazy z krzyżem i napisem "Zum Kriegerfriedhof" ( "Na Cmentarz Wojenny").
Na cmentarzu oglądaliśmy mogiły żołnierzy – jeńców wojennych, kamienną piramidę poświęconą żołnierzom rosyjskim, krzyż wapienny poświęcony żołnierzom angielskim oraz odrębną kwaterę
ze stelami nagrobnymi jeńców brytyjskich.
Łącznie pochowanych jest tu ponad 2 500 żołnierzy kilku narodowości: rosyjskiej, rumuńskiej, francuskiej, brytyjskiej, belgijskiej, włoskiej, serbskiej, a także około 100 niemieckich uchodźców
z Wołynia.

Spacer Cmentarza Wojennego 1914-1918 w Markajmach zorganizowano w ramach projektu KWIATEM ZABLIŹNI SIĘ WOJNY ŚLAD, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 

 

 

 

 

 


 




 





 

 





Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com