Czasopisma

Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2015
w Miejskiej  Bibliotece  Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

  1. Edukacja i Dialog
  2. Gazeta Olsztyńska
  3. Głos Pedagogiczny
  4. Nowa Szkoła
  5. Polityka Społeczna
  6. Praca Socjalna
  7. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  8. Psychologia w Szkole
  9. Wychowanie na co Dzień
  10. Życie Szkoły

 

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by zakon