Rys dziejowy Biblioteki Pedagogicznej

Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim została powołana do życia 1 czerwca 1951 roku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Olsztynie jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Przez szereg lat funkcjonowała w różnych strukturach organizacyjnych, by od 1 sierpnia 2013 r. zaistnieć jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, przyjmując nazwę Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Lokalizacja Biblioteki również przechodziła różne dzieje. Pierwsza siedziba Biblioteki mieściła się przy ulicy Lipowej. Dalsze lata to ustawiczna zmiana adresu instytucji, kolejno ulice to: Spółdzielców, Brzeska, Armii Czerwonej, Bieruta (wedle starych nazw ulic); aż do 1962 r., kiedy to lidzbarska biblioteka pedagogiczna zostaje przeniesiona do Oranżerii Krasickiego. Jednak w roku 1977 Biblioteka rozpoczyna kolejną wędrówkę – i tak nowy adres to ul. Zjednoczenia Partii ( obecna Księcia Poniatowskiego), potem ulica Kopernika. W 1990 roku Biblioteka powraca do Oranżerii aż do roku 2011. Dalszą działalność wyznacza projekt Renowacja letniego pałacu ”Oranżerii” Biskupa Ignacego Krasickiego, wraz z zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu dochodzi do długo oczekiwanego  remontu, który trwa ponad trzy lata.

W sierpniu 2014 r. następuje powrót placówki do odrestaurowanego budynku Oranżerii. Swoją działalność rozpoczyna cyklem spotkań inauguracyjnych dla szerokiego i różnorodnego grona odbiorców. Gości m.in. przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, radnych, regionalistów, przewodników. Wśród zaproszonych gości nie może zabraknąć też młodzieży i dzieci z opiekunami, których ciekawość świata może w dwójnasób zachęcać ich  do korzystania z możliwości edukacyjnych i kulturalnych Oranżerii.

Biblioteka pragnie zapoznać mieszkańców z planami oraz propozycjami nowych i kontynuowanych ścieżek działalności w ramach  trwających aż do końca października Dni Otwartych.

Zrewitalizowane przestrzenie umożliwiły bibliotece poszerzenie dotychczasowej jej działalności o nowe formy, jak koncerty kameralne, spotkania z regionalistami i artystami, zajęcia i wycieczki edukacyjne. Ważną częścią działań są też wystawy, prezentowane w Galerii. Udostępniane są wystawy fotograficzne, plastyczne, w tym często organizowane wystawy ilustracji książkowych dla dzieci i młodzieży, prezentujące takich twórców, jak Bożena Truchanowska czy Bohdan Butenko.

 

 

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com